a4 asbestsanering logo

Tillstånd & Certifieringar

Alla våra sanerare har genomgått asbestsaneringsutbildning och vi vidareutbildar våra medarbetare kontinuerligt, inom sanering, arbetsmiljö, heta arbeten, säkra lyft och annat.

Tillstånd att sanera asbest Arbetsmiljöverket: 
Tillstånd Asbestrivning 2020-05-28