a4 asbestsanering logo

Asbestsanering av eternitplattor

Bild före asbestsanering av tak, skärgårdsö

I den vackraste av miljöer i Stockholm skärgård fick vi uppdraget att ta bort eternitplattor på taket till ett sommarhus.

Bild efter asbestsanering av tak, skärgårdsö
Rökkanal efter asbestsanering på skärgårdsö i stockholm
Takpapp på skärgårdsö i stockholm

Uppdraget utökades och kom så småningom att även omfatta rivning av underliggande takpapp och råspont samt total återuppbyggnad inklusive ny råspont, falsad takplåt, taksäkerhet och takavvattning.

Färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor
Färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård

Den aktuella ön saknar vägförbindelse, dock finns en brygganläggning som kunde utnyttjas för in- och utskeppning. Genom att anlita lokala skeppare och materialleverantörer kunde tidsåtgång och kostnader minimeras.

A4 pesronal på färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård