a4 asbestsanering logo

Asbestanering av eternitplattor i Budolokal

Under juluppehållet i budolokalens verksamhet 2020 tog vi bort innertak och eternitplattor i denna speciellt känsliga miljö.

före asbestsanering budolokal hagagatan
Bild efter asbestsanering av en Budolokal på Hagagatan 39 i Stockholm

 Dels behövde budomattan skyddas noggrant och dels var det väsentligt att inte skada inredning och prydnadsföremål utanför själva inneslutningen i samband med in- och utlastning av material, maskiner och avfall. 

A4 svarade även för återställning av innertak och smidesarbeten.