a4 asbestsanering logo

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden

A4 Asbestsanering i Stockholm
efter sanering

Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer. Just denna typ av händelser möter vi ofta, att man inte gör en miljöinventering och sedan oavsiktligt frigör asbest. A4 sanerade källaren och tog bort kvarvarande eternit. På bilden kan man ser hur det ser ut före och efter saneringen.