a4 asbestsanering logo
Asbest Årsta Torg

Yttertaket på Årsta Torg 5 har färg som innehåller asbest. A4 Asbestsanering sanerar taket åt Familjebostäder via Eken Bygg/DM Tak. Plåtarna med färg bryts försiktigt bort och paketeras i tätslutande plastförpackningar innan bortforsling och destruktion.