Nyheter

Ett ural av våra framgångsrika projekt

A4 pesronal på färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård

Asbestanering, rivning och omläggning av tak på skärgårdsö

Asbestsanering av eternitplattor I den vackraste av miljöer i Stockholm skärgård fick vi uppdraget att ta bort eternitplattor på taket till ett sommarhus. Uppdraget utökades …

Mer info →
Bild efter asbestsanering av en Budolokal på Hagagatan 39 i Stockholm

Asbestanering och viss återställning av Budolokal

Asbestanering av eternitplattor i Budolokal Under juluppehållet i budolokalens verksamhet 2020 tog vi bort innertak och eternitplattor i denna speciellt känsliga miljö.  Dels behövde budomattan skyddas noggrant och dels var det väsentligt att inte skada inredning och prydnadsföremål utanför själva …

Mer info →
Bild 2 efter asbestsanering förskola i Stockholm.

Avlägsnande av asbesthaltiga mattor i Förskola

Asbestsanering av heltäckningsmattor Inför rivning av 3 huskroppar visade Miljöinventeringen att mattorna innehöll asbest, dock inte limmet. . Rivningsarbetet hade delvis redan påbörjats vilket innebar att koordineringen mellan våra och andra entreprenörers aktiviteter var en utmaning. Även logistiken på begränsade …

Mer info →
Scroll to Top