A4 Asbestsanering Stockholm

En vanlig typ av jobb som vi får på A4 Asbestsanering är sanering av rör, där man ofta har använt asbest som isolering och brandskydd. I samband med en en vindsomvandling på har vi sanerat rör och sedan återisolerat i en fastighet på Riddargatan i Stockholm.