Asbest

A4 pesronal på färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård

Asbestanering, rivning och omläggning av tak på skärgårdsö

Asbestsanering av eternitplattor I den vackraste av miljöer i Stockholm skärgård fick vi uppdraget att ta bort eternitplattor på taket till ett sommarhus. Uppdraget utökades och kom så småningom att även omfatta rivning av underliggande takpapp och råspont samt total återuppbyggnad inklusive ny råspont, falsad takplåt, taksäkerhet och takavvattning. Den aktuella ön saknar vägförbindelse, dock …

Asbestanering, rivning och omläggning av tak på skärgårdsö Read More »

Bild efter asbestsanering av en Budolokal på Hagagatan 39 i Stockholm

Asbestanering och viss återställning av Budolokal

Asbestanering av eternitplattor i Budolokal Under juluppehållet i budolokalens verksamhet 2020 tog vi bort innertak och eternitplattor i denna speciellt känsliga miljö.  Dels behövde budomattan skyddas noggrant och dels var det väsentligt att inte skada inredning och prydnadsföremål utanför själva inneslutningen i samband med in- och utlastning av material, maskiner och avfall.  A4 svarade även …

Asbestanering och viss återställning av Budolokal Read More »

Bild 2 efter asbestsanering förskola i Stockholm.

Avlägsnande av asbesthaltiga mattor i Förskola

Asbestsanering av heltäckningsmattor Inför rivning av 3 huskroppar visade Miljöinventeringen att mattorna innehöll asbest, dock inte limmet. . Rivningsarbetet hade delvis redan påbörjats vilket innebar att koordineringen mellan våra och andra entreprenörers aktiviteter var en utmaning. Även logistiken på begränsade ytor med ett omgivande bostadsområde ställde krav på fortlöpande planering och situationsstyrd anpassning. 

efter sanering

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer. Just denna typ av händelser möter vi ofta, att man inte gör en miljöinventering och sedan oavsiktligt frigör asbest. A4 sanerade källaren och tog bort kvarvarande …

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden Read More »

Sluss

Flera hus på Mariestadsvägen i Hammarbyhöjden

Flera hus på Mariestadsvägen i Hammarbyhöjden A4 Asbestsanering fick i uppdrag att sanera källargångar i flera hus på Mariestadsvägen i Hammarbyhöjden, Stockholm.

arsta torg buildings

Sanerar asbest Årsta Torg

Yttertaket på Årsta Torg 5 har färg som innehåller asbest. A4 Asbestsanering sanerar taket åt Familjebostäder via Eken Bygg/DM Tak. Plåtarna med färg bryts försiktigt bort och paketeras i tätslutande plastförpackningar innan bortforsling och destruktion.

Brytytor Eternit

Sanering av eternit i Bromma

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer. Just denna typ av händelser möter vi ofta, att man inte gör en miljöinventering och sedan oavsiktligt frigör asbest. A4 sanerade källaren och tog bort kvarvarande …

Sanering av eternit i Bromma Read More »

Asbestsanering Svarvargatan

Asbestsanering på Svarvargatan i Stockholm

När fastigheten på Svarvargatan i Stockholm skulle renoveras, fick A4 Asbestsanering uppdraget att sanera källarplanet från asbest i bland annat rör. Sedan återisolerade vi också.

horror, bulb, dark-2822203.jpg

A4 Asbestsanering sanerar på Riddargatan i Stockholm

En vanlig typ av jobb som vi får på A4 Asbestsanering är sanering av rör, där man ofta har använt asbest som isolering och brandskydd. I samband med en en vindsomvandling på har vi sanerat rör och sedan återisolerat i en fastighet på Riddargatan i Stockholm.

Scroll to Top