Asbestanering, rivning och omläggning av tak på skärgårdsö

A4 pesronal på färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård

Asbestsanering av eternitplattor I den vackraste av miljöer i Stockholm skärgård fick vi uppdraget att ta bort eternitplattor på taket till ett sommarhus. Uppdraget utökades och kom så småningom att även omfatta rivning av underliggande takpapp och råspont samt total återuppbyggnad inklusive ny råspont, falsad takplåt, taksäkerhet och takavvattning. Den aktuella ön saknar vägförbindelse, dock […]