Avlägsnande av asbesthaltiga mattor i Förskola

Bild 2 efter asbestsanering förskola i Stockholm.

Asbestsanering av heltäckningsmattor Inför rivning av 3 huskroppar visade Miljöinventeringen att mattorna innehöll asbest, dock inte limmet. . Rivningsarbetet hade delvis redan påbörjats vilket innebar att koordineringen mellan våra och andra entreprenörers aktiviteter var en utmaning. Även logistiken på begränsade ytor med ett omgivande bostadsområde ställde krav på fortlöpande planering och situationsstyrd anpassning.