a4 asbestsanering logo
Slava Ukraini
Asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering är vår specialitet

Vi sanerar asbest i Stockholm

Inom A4 har vi en gedigen erfarenhet av asbestsanering i Stockholm med omnejd, men även på andra orter, från badrum och eternittak hos mindre privatkunder till sanering av hela fastigheter, från rör i källaren, över lägenheter och kontorsutrymmen till fasad och tak. Asbest kan finnas även i oväntade utrymmen i ett hus.

Många av Sveriges fastigheter byggda före tidigt 80-tal är fulla av asbest. Skälet är enkelt, asbest betraktades som ett effektivt och billigt byggmaterial. Vilket det är, men tyvärr visade sig hälsoriskerna vara omfattande. 1975 började användandet av asbest begränsas, då förbjöds vissa varianter av asbest. I och med att asbest totalförbjöds i Sverige 1982 blev det definitivt slut på användandet. 

Kontakta oss

Hittar man bara asbest i isolering?

Man hittar olika varianter av asbest i golv, väggar, badrum, isolering, brandskydd, lim, fasadmaterial, ja faktiskt nästan överallt. Även om arbetet med att ta bort asbesten har pågått i många år nu, finns enorma mängder kvar. När man upptäcker asbest, vanligtvis vid en renovering eller ombyggnation, tar man bort den med hjälp av en asbestsanerare. Vid det arbetet är metodik och säkerhetstänk av yttersta vikt. När man bearbetar asbest finns en risk att man frigör fibrer och därmed skapar en hälsorisk.

Anlitar du A4 Asbestsanering får du en serviceinriktad entreprenör som levererar säkerhet, kvalitet och resultat. Vi förstår att kommunikation är avgörande för ett bra resultat och ett smidigt samarbete.

Asbestsanering kräver tillstånd

För att utföra asbestsanering  krävs att saneringsföretaget har tillstånd från Arbetsmiljöverket samt att all personal som hanterar asbest måste ha genomgått en särskild utbildning.  A4 Asbestsanering har alla nödvändiga tillstånd att sanera asbest och våra anställda har all relevant utbildning.

Att arbeta säkert innebär att konsekvent tillämpa riskminimering, i varje steg av saneringsprocessen. Detta både för kundens och vår egen personals välbefinnande.

En asbestsanering som inte skett på rätt sätt gör att man löper risk att bli exponerad för farliga asbestfibrer eller att man utsätter andra för den risken. Från miljöinventeringen, över saneringsprocessen till deponi, ser vi till att minimera risken för spridning av asbestdamm. Vi använder modern utrustning för att säkra personalens hälsa, som exempelvis tryckluftsmatad helmask och heltäckande skyddskläder. I samband med saneringen skapar A4 Asbestsanering ett processdokument som ingår i vår slutrapport till kunden. Vi paketerar vårt avfall säkert på plats för att sedan leverera det till en återvinningsanläggning med hjälp av våra godkända transportörer.

Vi har lång erfarenhet av asbestsanering i Stockholm

Nedan är ett urval av våra asbestsaneringsprojekt från de senaste åren

Sanerar asbest Årsta Torg

Yttertaket på Årsta Torg 5 har färg som innehåller asbest. A4 Asbestsanering sanerar taket åt Familjebostäder via Eken Bygg/DM Tak. Plåtarna med färg bryts försiktigt bort och

Läs mer »

När förbjöds asbest i Sverige?

Asbest har varit helt förbjudet att använda i Sverige sedan 1982. Innan förbudet var asbest vanligt förekommande tack vare sina värmebeständiga och isolerande egenskaper. Eftersom exponering av asbest kan medföra seriösa hälsoproblem ska man alltid göra en miljöinventering innan ett ombyggnads eller renoveringsprojekt startar. Det är extra viktigt för fastigheter från åren innan 1982. Vi på A4 Asbestsanering har lång erfarenhet av miljöinventering och provtagning och kan hjälpa er så allt går rätt till.

Sanering av asbest i Stockholm med omnejd

Några uppdrag som vi på A4 Asbestsanering utfört i Stockhom. 

Eternit i Mälarhöjden

Frigjord asbest som en följd av att man inte gjort en korrekt miljöinventering är ganska vanligt och resultatet blir tyvärr ofta onödiga kostnader och ett försenat projekt. Anlita A4 Asbestsanering för att ta asbestprov i fastigheten innan ni startar ett renoverings eller ombyggnadsprojekt. 

A4 Asbestsanering logo overlay

Efter att en byggfirma av misstag rev ner eternitplattor i en källare i Mälarhöjden kontaktade kunden oss på A4 Asbestsanering . Vi åtog oss uppdraget och sanerade källaren från eternit och asbest.

Asbestisolerade rör i centrala Stockholm

Man hittar ofta asbest i gamla rör vid renoveringar och reparationer. Innan man visste bättre brukade man använda asbest som isolering och brandskydd. På grund av detta är vi på A4 Asbestsanering mycket vana att sanera rör, i synnerhet i äldre källare är det vanligt.

A4 Asbestsanering logo overlay

När en källare i centrala Stockholm visade sig innehålla asbest kontaktade de oss på A4 Asbestsanering. Efter vi gjort en miljöinventering sanerade åtog vi oss uppdraget. När vi sanerat källaren och rören isolerade vi dessutom med material som inte är hälsofarliga

Asbest i golvmattor

A4 Asbestsanering logo overlay

Under pågående rivning av tre hus visade en miljöinventering att husen hade hade mattor innehållande asbest och vi anlitades. På grund av att arbetet med rivningen påbörjats innan miljöinventeringen var gjord skapades det logistikproblem och som en följd av detta förseningar och ökade kostnader.

A4 Asbestsanering logo overlay

Eternitplattor på tak i skärgården

A4 Asbestsanering logo overlay

Vi blev anlitade för att sanera eternitplattor under några vackra höstdagar på ett sommarhus i Stockholms skärgård. Efter vi sanerat och transporterat bort det hälsofarliga avfallet anlitades vårt systerbolag A4 Entreprenad, som är specialiserade på att projektleda byggprojekt, för att lägga ett nytt tak.

A4 Asbestsanering logo overlay