Asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering är vår specialitet

Vi sanerar asbest i Stockholm

Inom A4 har vi en gedigen erfarenhet av asbestsanering, från badrum och eternittak hos mindre privatkunder till sanering av hela fastigheter, från rör i källaren, över lägenheter och kontorsutrymmen till fasad och tak.

Många av Sveriges fastigheter byggda före tidigt 80-tal är fulla av asbest. Man hittar olika varianter asbest i golv, väggar, badrum, isolering, brandskydd, lim, fasadmaterial, ja faktiskt nästan överallt. Även om arbetet med att ta bort asbesten har pågått i många år nu, finns enorma mängder kvar. I samband med renoveringar och ombyggnationer tas vanligen den asbest man råkar på bort. Vid det arbetet är metodik och säkerhetstänk av yttersta vikt. Asbest är farligt först vid bearbetning, då de mycket små asbestfibrerna riskerar att frigöras och spridas via luften.

Anlitar du A4  får du en serviceinriktad entreprenör som levererar säkerhet, kvalitet och resultat. Vi förstår att kommunikation är avgörande för ett bra resultat och ett smidigt samarbete.

Kontakta oss

Tillstånd krävs för asbestsanering

För att utföra asbestsanering  krävs att saneringsföretaget har tillstånd från Arbetsmiljöverket samt att all personal som hanterar asbest måste ha genomgått en särskild utbildning.  A4 Asbestsanering har alla nödvändiga tillstånd att sanera asbest och våra anställda har all relevant utbildning.

Att arbeta säkert innebär att konsekvent tillämpa riskminimering, i varje steg av saneringsprocessen. Detta både för kundens och vår egen personals välbefinnande. Görs inte saneringen ordentligt, riskerar farliga asbestfibrer att andas in av människor som exponeras för dem. Från miljöinventeringen, över saneringsprocessen till deponi, ser vi till att minimera risken för spridning av asbestdamm. Vi använder modern utrustning för att säkra personalens hälsa, som tryckluftsmatad helmask och heltäckande skyddskläder. Processen dokumenteras och redovisas kunden i en slutrapport. Allt avfall packas säkert och transporteras till särskilda återvinningsanläggningar av godkända transportörer.

A4 pesronal på färdigt tak efter asbestsanering av eternitplattor i stockholms skärgård

Asbestanering, rivning och omläggning av tak på skärgårdsö

Asbestsanering av eternitplattor I den vackraste av miljöer i Stockholm skärgård fick vi uppdraget att …

Mer info →
Bild efter asbestsanering av en Budolokal på Hagagatan 39 i Stockholm

Asbestanering och viss återställning av Budolokal

Asbestanering av eternitplattor i Budolokal Under juluppehållet i budolokalens verksamhet 2020 tog vi bort innertak …

Mer info →
Bild 2 efter asbestsanering förskola i Stockholm.

Avlägsnande av asbesthaltiga mattor i Förskola

Asbestsanering av heltäckningsmattor Inför rivning av 3 huskroppar visade Miljöinventeringen att mattorna innehöll asbest, dock …

Mer info →
Scroll to Top